Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Praktiske informationer og abonnementsbetingelser

Inden vi kan oprette Dem som kunde, anbefalder vi, at De læser vores abonnementsbetingelser godt igennem, så vi sikrer os, at De får den nødvendige information om, hvilke tilbud og vilkår MV Polerings har overfor vore kunder. Vi forbeholder ret til uden forudgående varsel at rette/ændre nedenstående abonnementsbetingelser. Nedenstående er sidst opdateret: 15. januar 2024.

Ved første polering

Når vi kommer ud og pudser første gang, vil vinduespudseren lave en kontrolopmåling af Deres bolig for at se, om de oplysninger vi har fået stemmer overens med det reelle antal ruder og stigeflyt. Hvis det ikke stemmer overens, vil vinduespudseren altid pudse alle ruder på boligen. Deres aftale vil herefter blive korrigeret i forhold til den kontrolopmåling vinduespudseren har foretaget, og en ny faktura vil blive fremsendt til Dem. Der vil sammen med denne faktura være et brev hvor vi gør opmærksom på uoverensstemmelserne, samt hvad prisen for vinduespoleringen er efter ændringerne til aftalen er foretaget.

Udvendig polering

 • Udføres kun som abonnementsservice hver 4., 8. eller 12. uge.
 • Vinduerne skal være nemt tilgængelige (1 meter fri plads foran vinduerne)
 • Buske/træer må ikke dække for vinduerne eller adgangen hertil.
 • Der er 14 dages varsel, såfremt man ikke ønsker den næstkommende polering

Genstande foran vinduer

 • Vinduespudseren må ikke fjerne kundens rekvisitter, medmindre kunden giver en skriftlig accept, hvorpå det skal fremgå, at det er på kundens eget ansvar.

Indvendig polering

 • Bestilles pr. telefon eller via www.mvpolering.dk senest 14 dage før næste polering
 • Kan knyttes til abonnementet i et fast interval.
 • Opringning / sms sker dagen før (se nedenstående punkt om opringning ved indvendig polering).
 • Vindueskarme skal være afryddet (Inkl. gardiner og persienner).
 • Er det ikke muligt for vinduespudseren at polere indvendig, polerer han som hovedregel altid udvendigt.
 • Der skal være frit tilgængeligt til alle ruder. (1 1/2 meter fri plads). Vi fralægger os ethvert ansvar for ting der skulle gå i stykker, fordi der ikke har været tilstrækkelig plads til vinduespudseren.

Når opringning ved udvendig polering er bestilt

 • Hvis De har bestilt opringning ved udvendig polering, vil De blive ringet op af vores kontor eller modtage en sms senest én dag før han kommer. (sms kan frabedes)
 • Evt. havelåge, garagedøre m.m. åbnes, så vinduespudseren har adgang til ejendommen.
OBS: Er det ikke muligt for pudseren at udføre poleringen ifølge aftale, tillægges kr. 50 i forgæves kørsel på den efterfølgende faktura.

Opringning ved indvendig polering

 • De modtager en opringning eller sms, én dag før den indvendige polering foretages. (sms kan frabedes)
 • Vinduespudseren / Kontoret fortæller hvad tid vinduespudseren kommer (Max 2 timers interval f.eks kl. 9-11).
 • Kan De ikke være til stede ved indvendig polering, kan De evt. lægge en nøgle til pudseren.
 • Får kontoret ikke kontakt til kunden, sendes der en sms eller indtales en besked på telefonsvareren vedr. pudserens ankomst.

Intervaller

 • Vi pudser i Deres område hver 4. uge med 24-30 dages mellemrum.
 • Man kan vælge interval hver 4, 8 (48-60 dag) eller 12 uge (72-90 dag)
 • Jo oftere De får polering, jo billigere bliver Deres polering.

Økonomi


Betaling

 • Skal ske senest på betalingsdagen, der er angivet på fakturaen.

PBS Betaling

 • Sker efter PBS regler og betingelser.
 • Det kan give kunderne meget lang kredit på betalingen af faktura. Da vi pudser 13 gange om året vil det resultere i måneder hvor der bliver opkrævet dobbelt.

Prisændringer kan ske ved:

 • Forkert optalt antal ruder eller stigeflyt.
 • Ændring af hyppighed.
 • Prisregulering. (Sker hver den 1. dag i året).
OBS: Det er kundens ansvar at antal ruder stemmer overens med det der er anført på fakturaen.

Vigtigt vedrørende brug af stige, stang og andet værktøj

 • Der skal altid anføres mulig stigebrug ved ruder, der har over 2.20m til øverste punkt på ruden, der markeres ved et stigeikon på fakturaen.
 • Kunden afregnes for brugen af værktøj (stige, stang osv.), hvadenten det angivne værktøj bruges eller pudseren vælger en anden metode til polering af ruden - feks. brug af stang i stedet for stige eller hvis pudseren er høj nok til at undgå stigebrug.

Hvornår kan jeg forvente en ny faktura?

 • Skyldes en manglende polering af ruder hensynet til vores sikkerhed, og vi derfor har valgt at undlade at polere enkelte ruder, så vil det resultere i en kreditering af differencen og udstedelse af en ny faktura.
 • Skyldes den manglende poleres kundens forhold (hvis vi feks. ikke kan komme til ruden), vil der ikke blive udstedt en ny faktura.

Polering på andet tidspunkt eller poleringer udenfor rute

 • Ønskes polering på en bestemt dato eller tidspunkt, som ikke ligger på en dag, hvor vi ikke er i området, koster dette fra kr. 600 + abonnementsprisen.
 • Ønsker De polering på et andet tidspunkt på selve dagen, så er det muligt. Det koster 300 kr + abonnementsprisen og har effekt fra næste polering.
 • Tilmelding til PBS.
 • Se saldooversigt og tidligere faturaer.
 • Betale Deres regning med Dankort.

Reklamation


Ved reklamation

 • Ring omgående til kontoret, dog max 3 dage efter polering, inden pudseren kommer væk fra området.

Uberettiget Reklamation

 • Uberettiget reklamation kan være hvis der bliver reklameret over poleringen og det viser sig at være kalk (se længere nede) eller at der kun er poleret udvendigt og snavset sidder indvendigt.
 • Der vil blive opkrævet forgæves kørsel på kr. 50 på den efterfølgende faktura

Ridser på ruderne

 • Ridser i glas kan forekomme over tid på ruder, men ikke særskilt grundet vores behandling. Ridser erstattes derfor ikke.

Hvad kan du forvente bliver vasket væk ved poleringen?

 • Snavs der er tilføjet vinduerne på naturlig vis.
 • Trafikfilm og pollen.
 • Efterladenskaber fra dyr.
OBS: Karmaftørring efter ønske kan mod en mindre merpris knyttes til poleringen for at fjerne overskydende vand.

Hvad bliver bl.a. ikke vasket væk ved normal polering.

 • Silikone/klistermærker og rester derfra. (F.eks. fra nye vinduer)
 • Kalk (pas på med at spule vinduerne med haveslangen, da dette efterlader kalkrester).
 • Cement, mørtel, maling, lak og olie.
OBS: Hvis der skulle være en eller flere af ovenstående ting på Deres ruder, kan De bestille en afrensning.

Diverse


Ændringer til polering eller flytning

 • Ring til kontoret senest 14 dage før næste polering.

Ferie / Springes over

 • Ring til kontoret senest 14 dage før næste polering.

Alle aftaler for polering!

 • Skal aftales med kontoret og fremgå af fakturaen.

Generel Praksis

 • Vi kører alle hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til 16.00 hele året rundt, og den lave abonnementspris skyldes, at vi også har en aftale når årstiden eller vejret ikke er så godt
 • Vi pudser i al slags vejr; regn, sne og frost er ingen hindring. Kunders afmeldinger grundet vejret accepteres ikke.

Arbejdstider

 • Vi kører alle hverdage i tidsrummet kl. 7.00 - 16.00.

Vejret

 • Vi pudser i alt slags vejr; sne, regn og frost er ingen hindring.

Lukket/Ferie

 • MV Polering holder lukket uge 29, 30 & 31, samt mellem Jul og Nytår.

Opsigelse af abonnementet

 • Der er 14 dages opsigelsesfrist. Opsigelsen må ske skriftligt pr. brev eller e-mail til mvpolering@mvpolering.dk

Kunders afmeldinger grundet vejret accepteres ikke.